Logo-Medisch-Centrum-T-Sant

Fresiastraat 12

2071 NV Santpoort-Noord

info@t-sant.nl

Niet medische vragen

Karen van den Heuvel & Bart de Koning

Karen van den Heuvel en Bart de Koning

Karen van den Heuvel & Bart de Koning

Wij werken sinds  2004 met veel plezier samen in een  duo-praktijk. Onze samenwerking begon in een praktijkpand aan de Hoofdstraat, waarna we in 2006 zijn verhuisd naar ons huidige pand aan de Fresiastraat. Daar werken we nauw samen met de praktijk van Rob Bakx en Hester Verheijen en een fijn team van doktersassistenten en praktijkondersteuners.

In onze praktijk werken ook huisartsen-in-opleiding van het Amsterdam UMC. Zij werken zelfstandig onder onze supervisie. Door het delen van kennis en ervaring dragen we bij aan de ontwikkeling van het huisartsenberoep.

Laagdrempelige en persoonlijke zorg vinden we erg belangrijk. Het huisartsvak is een prachtig vak waarbij we zorg dragen voor patienten van alle leeftijden en in alle levensfasen.

 

Praktische informatie

Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen voor patiënten uit Santpoort Noord, Santpoort Zuid, Velserbroek en Driehuis die nog geen huisarts in deze woonkernen hebben. 
Vul het formulier waar u onderaan op kunt klikken volledig in en neem contact op met ons via de telefoon.

Definitieve inschrijving volgt pas na een kennismakingsgesprek met een van de huisartsen.
Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u  contact opnemen met onze doktersassistente.

Als huisarts hebben wij graag goed inzicht in het wel en wee van onze nieuwe patiënten. Het medisch dossier van uw vorige huisarts is daarvoor een belangrijke bron van gegevens maar helaas niet altijd compleet of snel door te nemen. Het invullen van dit formulier kan ons dan ook helpen om u beter te helpen. De gegevens worden verwerkt in het medisch dossier. Uw medisch dossier is toegankelijk voor uw huisarts, zijn praktijkondersteuners en assistentes en waarnemende collega’s. Indien u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dit ook aangeven op dit formulier


Het maken van een afspraak voor Bart de Koning of Karen van den Heuvel
 
Wij willen u vragen om te bellen met de praktijk (023-5378310) als u een afspraak op het spreekuur of een visite wenst. Indien u voor 11 uur belt is het meestal nog mogelijk om dezelfde dag gezien te worden.
In de regel vraagt de assistente wat de reden is voor uw afspraak of visite. Dit is noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de urgentie waarmee u gezien moet worden en om een efficiënte dagindeling te kunnen maken. 
In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij een eenvoudige aandoening zoals een verkoudheid, zal de assistente u mogelijk eerst een telefonisch advies geven. Huisbezoek is bedoeld voor ernstig zieke patiënten of patiënten die zeer slecht ter been zijn. In de praktijk zijn betere onderzoek- en behandelmogelijkheden, een afspraak op het spreekuur heeft daarom de voorkeur.


Bij grote drukte, of als u dat wenst, kan de assistente, in overleg met u, op een andere dag een afspraak maken.


Een afspraak maken op het spreekuur kan in principe altijd, over de noodzaak van een visite beslist uiteindelijk de huisarts.

HERHAALRECEPTEN

Voor medicijnen die u chronisch gebruikt kunt u een herhaling vragen via de receptenlijn. Dit kan 24 uur per dag, maar niet in het weekeinde.
Het telefoonnummer van de receptenlijn is:

023-5373375

Recepten die voor 12 uur besteld zijn kunt u de volgende werkdag na 13.00 uur halen bij uw apotheek, mits de medicijnen op voorraad zijn. Als u na 12.00 uur inspreekt ligt het recept na 2 werkdagen klaar bij de apotheek.
Heeft u met spoed medicijnen nodig bel dan de praktijk van uw huisarts.

U kunt uw recepten ook online aanvragen bij uw apotheek:

Apotheek ‘t Sant
Apotheek Velserbroek

 en klik dan op de pagina van de apotheek rechts op herhaal recepten

De receptenlijn wordt 1 maal per dag uitgeluisterd en gecontroleerd.
Als de assistente of de dokter uw aanvraag niet kunnen honoreren, vanwege bijvoorbeeld medische redenen, dan zal er niets besteld worden. Alleen in uitzonderlijke situaties zullen wij dan kontakt met u zoeken.
De receptenlijn is niet bedoeld voor nieuwe voorschriften of voor herhalingen van medicijnen die u langer dan 3 maanden niet gebruikt heeft.
Als het u niet lukt gebruik te maken van de receptenlijn dan kunt u natuurlijk de assistente bellen.
Bij grote drukte kan het zijn dat de receptenlijn “vol” is. Probeert u het dan later nogmaals.

In Medisch Centrum ‘t Sant werken praktijkondersteuners voor de huisarts. Het is de bedoeling dat de praktijkondersteuner bepaalde taken van de huisarts overneemt. In deze tekst leest u meer over het doen en laten van de praktijkondersteuner.

Waarom praktijkondersteuning
 Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. Huisartsen krijgen steeds meer werk als gevolg van onder andere het groeiend aantal chronische patiënten met aandoeningen als diabetes, astma en COPD. Denkt u ook aan de toenemende vergrijzing, het feit dat ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen en niet te vergeten het ziekenhuisbeleid dat erop gericht is om patiënten eerder te ontslaan, waardoor o.a. de huisarts meer moet opvangen. Niet alleen de zorgvraag neemt toe maar ook de complexiteit van de zorgvraag. Recent is daar ook nog een praktijkondersteuner GGZ bijgekomen die patiënten met psychische problemen kan helpen en de POH GGZ Kind en Jeugd die speciaal is voor hulp aan kinderen en jongeren met opvoed-, ontwikkelingsvragen en psychische vragen.

Al met al genoeg redenen om de huisartsenzorg te versterken met de komst van een praktijkondersteuner. Voor de implementatie van praktijkondersteuning in onze praktijken hebben wij een overeenkomst met uw zorgverzekeraar gesloten.
De praktijkondersteuner GGZ Kind en jeugd is voortgekomen uit een project met de gemeente Velsen.

Welke taken heeft de praktijkondersteuner?
 Om de huisarts te ontlasten zal de praktijkondersteuner een aantal taken van de huisarts overnemen. De huisarts bepaalt wat de praktijkondersteuner gaat doen. De taken worden zelfstandig door de praktijkondersteuner uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie. Om u een idee te geven wat de praktijkondersteuner kan doen:
· de controles van patiënten met suikerziekte
· de controles van patiënten met astma/copd
· de controles van patiënten met een hoge bloeddruk
. begeleiding van patiënten met psychische klachten
Verder kan een praktijkondersteuner taken hebben op het gebied van het onderhouden van contacten met andere zorgverleners in, bijvoorbeeld de thuiszorg en het ziekenhuis.
Voor u is het van belang te weten dat een praktijkondersteuner in staat is zich een oordeel te vormen van de toestand van de patiënt (medisch, psychisch en sociaal) en op basis hiervan de patiënt kan begeleiden en voorlichten.                              

Samenwerking
Voor alle duidelijkheid: uw huisarts blijft eind verantwoordelijk voor de zorg voor u. In gezamenlijk overleg zullen huisarts, praktijkondersteuner en doktersassistente afspraken maken over wie, wanneer, welke zorg aan u als patiënt biedt.

Wat voor opleiding heeft een praktijkondersteuner?
Een praktijkondersteuner is een hoog opgeleide (HBO-niveau) professional in de huisartsenzorg.

U kunt de praktijkondersteuners bereiken via de telefoon.

De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. U kunt –alleen op afspraak – ook bij hen terecht voor de volgende medische handelingen:

 • Urineonderzoek (bijvoorbeeld indien u twijfelt of u een blaasontsteking heeft)
 • Injecties (vitamine B12, prikpil, etc.)
 • Bloeddrukmeting
 • Wondverzorging
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Stikstofbehandeling (wratten aanstippen)
 • Wegen en meten
 • ECG (hartfilmpje)
 • CRP-meting (infectie-test)
 • Uitstrijkjes maken (alleen voor bevolkingsonderzoek)

Spreekuren

Wij willen u vragen om te bellen met de praktijk (023-5378310) als u een afspraak op het spreekuur of een visite wenst. Indien u voor 11 uur belt, is het meestal nog mogelijk om dezelfde dag gezien te worden.
In de regel vraagt de assistente wat de reden is voor uw afspraak of visite. Dit is noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de urgentie waarmee u gezien moet worden en om een efficiënte dagindeling te kunnen maken. 
In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij een eenvoudige aandoening zoals een verkoudheid, zal de assistente u mogelijk eerst een telefonisch advies geven. Huisbezoek is bedoeld voor ernstig zieke patiënten of patiënten die zeer slecht ter been zijn. In de praktijk zijn betere onderzoek- en behandelmogelijkheden, een afspraak op het spreekuur heeft daarom de voorkeur.

Bij grote drukte, of als u dat wenst, kan de assistente, in overleg met u, op een andere dag een afspraak maken.

Een afspraak maken op het spreekuur kan in principe altijd, over de noodzaak van een visite beslist uiteindelijk de huisarts.

 

U kunt met uw huisarts bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoek. Vaak is het moeilijk een klacht telefonisch te beantwoorden. Het kan zijn dat u alsnog geadviseerd wordt op het spreekuur te komen.
Als u met dokter De Koning of dokter Van den Heuvel wilt spreken via het telefonisch spreekuur dan kunt u dat aanvragen bij de assistente, u wordt dan op een later tijdstip terug gebeld.

Een afspraak maken op het spreekuur kan in principe altijd, over de noodzaak van een visite beslist uiteindelijk de huisarts.

Huisbezoek is bedoeld voor ernstig zieke patiënten of patiënten die zeer slecht ter been zijn. In de praktijk zijn betere onderzoek- en behandelmogelijkheden, een afspraak op het spreekuur heeft daarom de voorkeur.

Bij een spoedgeval tijdens kantooruren kunt u als u belt in het keuze menu optie 1 kiezen u wordt dan meteen te woord gestaan.
 
Tussen 12.00 en 13.00 uur lunchen we en is de praktijk gesloten.

In spoedgevallen zijn we wel bereikbaar. We willen u vriendelijk vragen om te proberen hier rekening mee te houden en ons ook alleen in spoedgevallen te bellen.

Voor u een afspraak maakt…

 • Bel altijd 112 bij levensbedreigende situaties
 • Bel bij twijfel of spoedgevallen de huisarts, maak geen online afspraak!

 
Online afspraken maken is geschikt voor:

 • Een kleine kwaal/ klacht
 • Eén klacht per afspraak

 
Niet geschikt voor o.a.:

 • Ernstige, acute of spoedeisende klachten (bijv. bij benauwdheid, pijn op de borst, koorts, verlies van kracht/gevoel in het lichaam, acuut dik been, acute klachten oren/ogen)
 • Klachten waar wij graag meer tijd voor maken: psychische klachten, meerdere klachten of een familiegesprek
 • Jaarcontrole hart- en vaatziekten/ suikerziekte
 • Inplannen van een ingreepje (bijv. plaatsen van spiraal of verwijderen moedervlek)
 • Inplannen medische keuring
 • Vervolgafspraken
 • Klachten passend bij corona, zie thuisarts.nl

Medisch Centrum ‘t Sant is het hele jaar op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De apotheek is geopend van 8.00 tot 17:30 uur.
De huisartsen Bakx, Verheijen, de Koning en van den Heuvel hebben op dinsdagavond en woensdag avond van 17.00 uur tot 18.00 uur een avondspreekuur

N.B. Tijdens de avondspreekuren zijn de praktijken niet bereikbaar, voor spoedgevallen meldt u zich dan bij de Spoedpost, (023-2242526) afspraken maken kan weer de volgende werkdag

Translate »

Registreer uzelf bij onze praktijk

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen voor patiënten uit Santpoort Noord, Santpoort Zuid, Velserbroek en Driehuis die nog geen huisarts in deze woonkernen hebben. 

Vul het formulier volledig in. U ontvangt binnen 72 uur een bevestiging van onze praktijk per mail. Definitieve inschrijving volgt pas na een kennismakingsgesprek met een van de huisartsen.

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Login in het portaal van uw Huisarts

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.

Informeer bij uw huisarts of apotheek of deze MijnGezondheid.net aanbiedt. Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.

Uitslagen

U kunt uw gegevens bekijken, via de huisarts of online. Online kunt u uw gegevens bekijken met uw telefoon of computer, waar u ook bent. U logt in op een beveiligde website of app. U ziet de belangrijkste informatie zoals uw ziektes, uw medicijnen en uitslagen van onderzoeken.

Bekijk de introductie video

Stuur ons een e-consult

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Login in het portaal van uw Huisarts

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.

Informeer bij uw huisarts of apotheek of deze MijnGezondheid.net aanbiedt. Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.

Herhaalrecept aanvragen

Herhaalrecepten vraagt u zoveel als mogelijk online aan. Dit scheelt de praktijk tal van telefoontjes. Dit levert direct tijdwinst op voor onze praktijk.

Gebruik uw DigiD om in te loggen

Herhaalrecepten vraagt u zoveel als mogelijk online aan. Dit scheelt de praktijk tal van telefoontjes. Dit levert direct tijdwinst op voor onze praktijk.

Recepten die voor 12 uur besteld zijn kunt u de volgende werkdag na 13.00 uur halen bij uw apotheek, mits de medicijnen op voorraad zijn. Als u na 12.00 uur inspreekt ligt het recept na 2 werkdagen klaar bij de apotheek.
Heeft u met spoed medicijnen nodig bel dan de praktijk van uw huisarts.

Login in het portaal van uw Huisarts

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.

Informeer bij uw huisarts of apotheek of deze MijnGezondheid.net aanbiedt. Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.

Inzage Medisch Dossier

Via MijnGezondheid.net is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen 

– Lichamelijk onderzoek
– Toegangslogboek 
– Verslaglegging
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten
– Actueel medicatieoverzicht

Gegevensuitwisseling

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen
Ga naar de inhoud