Logo-Medisch-Centrum-T-Sant

Fresiastraat 12

2071 NV Santpoort-Noord

info@t-sant.nl

Niet medische vragen

Medisch Centrum ‘t Sant

Gebouw huisarts t sant

Medisch Centrum ‘t Sant

De praktijk is gevestigd op de eerste verdieping in een mulitfunctioneel pand. Naast onze huisartsenpraktijk bevindt zich in dit gebouw o.a. een apotheek en de thuiszorg van ZorgBalans.

In Medisch Centrum ‘t Sant worden, in samenwerking met het AMC, huisartsen opgeleid. Om huisarts te kunnen worden moet een dokter, na afronding van haar of zijn geneeskundestudie een opleidingsprogramma van 3 jaar doorlopen. Daarin wordt zij/hij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. Voor het goede begrip, huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen.

Het zal dus kunnen gebeuren dat u behandeld wordt door een van deze dokters. In principe zal u altijd gevraagd worden of u dat goed vindt. In uitzonderingssituaties, spoedgevallen of bij afwezigheid van een van de huisartsen kan het voorkomen dat u geen keus heeft.

Er zijn voor u als patiënt duidelijke voordelen aan deze opleidingssituatie. De huisarts in opleiding heeft meer spreekuurtijd, daarnaast worden alle consulten en visites van de huisarts in opleiding met de eigen huisarts nabesproken en geanalyseerd, er “kijken” dus 2 dokters naar uw probleem. Op de lange termijn helpt u mee aan het zorgen voor goede dokters in de toekomst.

Het kan ook zijn dat de huisarts in opleiding vraagt of een consult opgenomen mag worden voor onderwijsdoeleinden, het spreekt voor zich dat het u vrij staat een dergelijk verzoek af te wijzen en dat er met het beeldmateriaal vertrouwelijk wordt omgegaan.
Om op te leiden moet uw huisarts zelf ook een opleiding volgen. Op dergelijke dagen neemt de huisarts in opleiding de praktijk waar. Er is dan altijd een huisarts in de gemeente die achterwacht is.

Voor het komende jaar werken de volgende huisartsen in opleiding bij ons:

Niels Hoedemaker bij Bart de Koning en Karen van den Heuvel
Adeline Velu bij Rob Bakx en Hester Verheijen  

Soms kunt u zo ontevreden zijn dat u boos wordt. Ook dat kunnen we begrijpen, maar we willen u vragen toch kalm te blijven en u te onthouden van onheuse of agressieve bejegeningen tegen ons of ons personeel.
In geval van agressiehanteren wij een agressie protocol dat u in samenvatting hier kunt downloaden.
 

Regelmatig krijgen we een verzoek om even een verwijsbrief te maken, vaak terecht, maar soms ook niet.
Rond verwijzen en verwijsbrieven zijn regels en we zijn verplicht om ons daar aan te houden, daarom zetten we de regels voor u op een rij op deze pagina, veel informatie maar belangrijk en we hopen in deze op uw begrip.

HUISARTS EN ZIEKENHUIS: REGELS RONDOM VERWIJSBRIEVEN

Wij verwijzen u niet achteraf.
Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist in het ziekenhuis maken en achteraf een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou de huisarts dat wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.
De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt alleen naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.
De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol maar ook duur. Om deze zorg nog lang beschikbaar te kunnen houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed, m.u.v. spoedeisende hulp.
Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. In het Spaarne Gasthuis worden alle kosten op de patiënt verhaald.
Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen geen verwijzingen achteraf zullen schrijven.
IN DETAIL ZIJN DE REGELS ALS VOLGT:
Wanneer heeft een patiënt een (nieuwe) verwijsbrief nodig?
* Een patiënt die voor het eerst met een nieuwe zorgvraag bij een specialist komt, heeft altijd een verwijsbrief nodig. De verwijsbrief is alleen geldig voor de vraagstelling die de huisarts hierin heeft geformuleerd.
* Zolang een patiënt onder behandeling is van de specialist, is er geen verwijsbrief nodig voor vervolgafspraken. Ook niet wanneer de specialist de patiënt pas na meer dan 1 jaar terug wil zien op de polikliniek. In dit geval wordt de specialist als verwijzer gezien.

* Na afsluiting van de behandeling draagt de specialist de patiënt weer aan de huisarts over. De huisarts krijgt hiervan bericht. Wanneer de huisarts de patiënt opnieuw, voor dezelfde zorgvraag, naar de specialist verwijst, is een nieuwe verwijsbrief nodig. Echter, indien de verwijzing binnen een jaar na afgifte van de eerste verwijsbrief plaatsvindt, is geen verwijsbrief nodig. Voor de specialist is het wel van belang te weten waarom de patiënt opnieuw verwezen wordt. Daarom wordt een verwijsbrief wel gewaardeerd.

* Een nieuwe patiënt die zich op de poli meldt zonder verwijsbrief dient binnen 72 uur alsnog een verwijsbrief te overhandigen waarbij de datum op de verwijsbrief niet na de datum van het eerste contact/consult bij de specialist mag zijn(Lees: antedateren is niet toegestaan). Als de verwijsbrief binnen deze termijn niet wordt overhandigd, worden de kosten van het polibezoek en bijbehorende diagnostiek in rekening gebracht aan de patiënt. Deze regeling wordt door de polikliniekassistente van het ziekenhuis aan de patiënt uitgelegd bij het maken van de afspraak en zo nodig nogmaals indien de patiënt zich zonder verwijsbrief op de poli meldt.

Zijn er meerdere verwijsbrieven en meerdere afspraken nodig in geval van twee of meer vraagstellingen door de huisarts aan één specialist?
In principe mag een verwijsbrief meerdere vraagstellingen bevatten. Het is echter van belang dat de patiënt bij het maken van de afspraak aangeeft dat er voor meerdere vragen een afspraak wordt gemaakt. De polikliniekassistente kan dan extra tijd reserveren op het spreekuur van de specialist. Hiermee worden lange wachttijden voorkomen. Dit is niet anders dan in de huisartsenpraktijk waar een patiënt ook slechts een beperkt aantal vragen per consult kan stellen.
Hoe lang is een verwijsbrief geldig?
Een verwijsbrief is 1 jaar geldig voor de betreffende zorgvraag. De geldigheid van 1 jaar is de tijd tussen de verwijzing (datum op verwijsbrief) en het 1e consult van de patiënt bij de specialist.

Translate »

Registreer uzelf bij onze praktijk

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Schrijf u in via het formulier

Wij zijn open voor nieuwe inschrijvingen voor patiënten uit Santpoort Noord, Santpoort Zuid, Velserbroek en Driehuis die nog geen huisarts in deze woonkernen hebben. 

Vul het formulier volledig in. U ontvangt binnen 72 uur een bevestiging van onze praktijk per mail. Definitieve inschrijving volgt pas na een kennismakingsgesprek met een van de huisartsen.

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u een telefonische terugbelafspraak maken. 

Neem hiervoor contact op met onze doktersassistente.

Login in het portaal van uw Huisarts

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.

Informeer bij uw huisarts of apotheek of deze MijnGezondheid.net aanbiedt. Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.

Uitslagen

U kunt uw gegevens bekijken, via de huisarts of online. Online kunt u uw gegevens bekijken met uw telefoon of computer, waar u ook bent. U logt in op een beveiligde website of app. U ziet de belangrijkste informatie zoals uw ziektes, uw medicijnen en uitslagen van onderzoeken.

Bekijk de introductie video

Stuur ons een e-consult

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Login in het portaal van uw Huisarts

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.

Informeer bij uw huisarts of apotheek of deze MijnGezondheid.net aanbiedt. Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.

Herhaalrecept aanvragen

Herhaalrecepten vraagt u zoveel als mogelijk online aan. Dit scheelt de praktijk tal van telefoontjes. Dit levert direct tijdwinst op voor onze praktijk.

Gebruik uw DigiD om in te loggen

Herhaalrecepten vraagt u zoveel als mogelijk online aan. Dit scheelt de praktijk tal van telefoontjes. Dit levert direct tijdwinst op voor onze praktijk.

Recepten die voor 12 uur besteld zijn kunt u de volgende werkdag na 13.00 uur halen bij uw apotheek, mits de medicijnen op voorraad zijn. Als u na 12.00 uur inspreekt ligt het recept na 2 werkdagen klaar bij de apotheek.
Heeft u met spoed medicijnen nodig bel dan de praktijk van uw huisarts.

Login in het portaal van uw Huisarts

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.

Informeer bij uw huisarts of apotheek of deze MijnGezondheid.net aanbiedt. Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak.

Inzage Medisch Dossier

Via MijnGezondheid.net is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen 

– Lichamelijk onderzoek
– Toegangslogboek 
– Verslaglegging
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten
– Actueel medicatieoverzicht

Gegevensuitwisseling

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen
Ga naar de inhoud